საუკეთესო ავიაკომპანია

ამ ნომინაციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა იმ ადგილობრივ და საერთაშორისო ავიაკომპანიას,  რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას, როგორც ტურისტულ დანიშნულებას, სვადასხვა მარკეტნგული აქტივობებით, მაღალსარისხიანი მომსახურებითა და ინტეგრირებული ტექნოლოგიებით.

რეგისტრაცია