საუკეთესო ნიშური ტურიზმი

ამ კატეგორიაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ კომპანიებს, რომლებიც აწვდიან ტურისტულ მომსახურებას/პროდუქტს რომელიც ამაღლებს მომსახურების ხარისხს და ზრდის სტუმრის ცნობიერებას და გამოცდილებას.

Enter Now